Veľký sprievodca rezom jabloní

Jablone už tradične patria do našich záhrad. Na to, aby sme dosiahli úrodu, po akej túžime a mohli si pochutnávať na veľkých plodoch výborných chuťových kvalít, je potrebné poznať základy správneho rezu. Pripravili sme pre vás veľký prehľad rezu jabloní, ktorý vás prevedie životom tohto ovocného druhu od výsadby, až po pravidelnú a kvalitnú úrodu.

VÝSADBOVÝ REZ

Najvhodnejším obdobím na výsadbu voľnokorenných stromčekov je jar, alebo jeseň. V prípade sadeníc s koreňovým balom je možná výsadba aj mimo týchto termínov, s výnimkou obdobia so zamrznutou pôdou či letných horúčav, ktoré by mohli pravdepodobnosť prijatia rastliny citeľne oslabiť. Ak si na výsadbu mladej jablone zvolíte obdobie jesene, je dobré s výsadbovým rezom počkať až na koniec zimy, tesne pred pučaním stromov.

Výsadbový rez predstavuje jednorázový úkon, ktorý má za úlohu znovunastoliť rovnováhu medzi podzemnou časťou stromčeka a jeho korunkou. Najprv sa zameriame na odstránenie konkurenčného výhonu, ktorý by v budúcnosti oslaboval dominanciu stredníka. Z ostatných výhonov vyberieme tri, rovnomerne rastúce okolo kmeňa do rôznych strán. Odporúča sa, aby so stredovým výhonom zvierali 60 stupňový uhol.

Spomedzi ostatných výhonov vyberieme jeden až dva, ktoré vyviazaním upevníme do vodorovnej polohy a zvyšné odstránime. Ponechané kostrové konáre skrátime zhruba o jednu tretinu ich dĺžky tak, aby siahali do rovnakej výšky. Dávame pozor, aby sa na konci každého hlavného výhonu nachádzal púčik smerujúci von z koruny. Posledným krokom je mierne zakrátenie stredového výhonu, približne 20 cm nad hlavnými konármi.

rez jablone | jarný strih | letný strih

VÝCHOVNÝ REZ

Cieľom výchovného rezu je vytvorenie peknej korunky s dominantným stredníkom. Ovocný strom má okrem stredníka tri až štyri hlavné konáre, ktoré zo stredníka vyrastajú pod uhlom 45 až 60 stupňov. K výchovnému rezu pri mladých jabloniach pristupujeme výhradne v predjarnom období, začiatkom marca, teda ešte predtým, ako začnú pučať. Pri výchovnom reze nadväzujeme na výsadbový rez, na zreteli máme podporenie rastu rodivého dreva.

Ako prvé odstránime všetky konkurenčné výhony, ktoré vyrastajú zo stredníka, alebo hlavných konárov. Na každom hlavnom konári ponechávame tri bočné konáre, rastúce šikmo dohora. Pri výbere bočných konárov dávame pozor, aby boli od seba podľa možností rovnako vzdialené. Bočný konár, ktorý sa nachádza v najvnútornejšej časti koruny, by mal byť od kmeňa vzdialený približne 60 až 80 cm.

Dlhé, vzpriamene rastúce výhony je potrebné úplne odstrániť, krátke výhony naopak ponecháme. Ide o rodivé drevo, ktoré by malo v ideálnom prípade rásť vodorovne. Stredník zakrátime na takú dĺžku, aby ostal o niečo vyššie nad úrovňou hlavných konárov. Prírastok hlavných konárov skracujeme zhruba o jednu tretinu dĺžky, aby zostala zachovaná miazgová rovnováha.

TVAROVANIE MLADÉHO STROMČEKA

Pri mladých stromčekoch je výchovný rez nevyhnutný krok, vďaka ktorému sa v budúcnosti budeme môcť tešiť z chutnej, zdravej a bohatej úrody. Neoddeliteľnou súčasťou výchovného rezu je tvarovanie stromčeka, ktoré má za úlohu vytvoriť stabilnú korunu a podporiť tvorbu rodivého dreva. Hlavné konáre môžeme tvarovať pri príležitosti zimného rezu, rodivé drevo sa odporúča tvarovať pri letnom reze, kedy sú výhony dostatočne pružné.

Na dosiahnutie stabilnej koruny môžeme využiť napríklad tvarovanie pomocou vyväzovania, zaťažovania závažiami, alebo rozpieraním rozperami narezanými z bazového, alebo lieskového dreva. Kým hlavné, kostrové konáre majú s kmeňom zvierať 60 stupňový uhol, rodivé drevo by malo v ideálnych prípadoch rásť vodorovne.

UDRŽIAVACÍ REZ

Obdobie výchovného rezu je ukončené vtedy, keď na jabloni dosiahneme pevnú, stabilnú korunu. Po ukončení juvenilnej fázy vstupuje jabloň do fázy dospelosti, ktorá sa vyznačuje spomalením rastu a intenzívnejšou násadou plodov. Udržiavací rez je nevyhnutným krokom k zabezpečeniu dobrých svetelných podmienok koruny, vďaka ktorým sa dočkáme pravidelnej úrody vysokej kvality.

Ide o rez, ktorý vykonávame, tak, ako aj v prípade výchovného rezu, na začiatku až v polovici marca. Pri rýchlo rastúcich jabloniach pristupujeme k udržiavaciemu rezu pravidelne, každý rok, v prípade pomalšie rastúcich stromoch postačí rezať raz za 2 až 3 roky.

Pri udržiavacom reze v prvom rade odstránime akékoľvek vzpriamene rastúce výhony, ale aj tie, ktoré rastú do vnútra koruny a križujú sa. Súčasťou rezu je tiež odstránenie všetkých starých či suchých konárov a tiež vlkov, ktoré vyrastajú priamo z kmeňa, alebo podpníka. Hlavné konáre pri tomto type rezu už neskracujeme, staršie rodivé drevo ovísajúce k zemi je potrebné odviesť na vnútorné, vodorovne rastúce výhony, ktoré rastú von z koruny.

rez jablone | jarný strih | letný strih

REZ RODIVÉHO DREVA

Pre zabezpečenie pravidelnej úrody a chutných plodov je dôležitá obnova rodivého dreva. Termínom rodivé drevo označujeme tie výhonky, na ktorých sa vyvíjajú kvety ako základ pre budúcu úrodu. V prípade, že by sme obnovu rodivého dreva zanedbali, dočkali by sme sa každým rokom menej kvalitných a čoraz menších plodov.

Pri reze rodivého dreva, ku ktorému pristupujeme spravidla pred pučaním, postupujeme nasledovne. Staré rodivé drevo, ktoré sa oblúkovito skláňa k zemi odstránime, ponecháme iba silný výhonok nachádzajúci sa približne na vrchole oblúka. Výhony, na ktorých sa v minulej sezóne urodilo iba minimum plodov, môžeme ponechať bez rezu.

ZMLADZOVACÍ REZ

Zmladzovací rez je potrebný v prípade starších, prehustene rastúcich stromov, ktoré boli ponechané dlhšie obdobie bez rezu. Ide o výnimočný typ rezu, ktorý sa odporúča vykonať v niekoľkých etapách, ktoré si rozdelíme na dva až tri roky. Na zmladenie reaguje ovocný strom intenzívnou tvorbou nových výhonov. Jeho cieľom je tiež dosiahnutie vzdušnej a presvetlenej koruny, ktorá je základným predpokladom k chutným a zdravým plodom.

Ideálnym časom na zmladenie jablone je začiatok marca. Ako prvé odstránime všetky suché konáre, ale aj výmladky vyrastajúce z kmeňa. Strom musíme zbaviť tiež všetkých kolmo rastúcich konárov, ktoré majú tendenciu konkurovať stredníku. Kostrové konáre i stredový výhon skrátime približne o tretinu až po výhon smerujúci von z koruny. Podobným spôsobom preriedime aj bočné konáre a omladíme tiež rodivé drevo.

Budúcu jar vytvorí jabloň množstvo regeneračných výhonkov, ktoré koncom leta preriedime, aby vzdialenosť medzi nimi bola približne 50 cm. Vodorovne rastúce výhony ponecháme bez skrátenia, pretože práve na nich sa v budúcnosti vytvoria plody.

LETNÝ REZ

Letný rez jabloní sa vykonáva predovšetkým na stromoch s bujným rastom. Má za úlohu nielen spomaliť rast, ale aj dosiahnuť optimálne presvetlenú korunu. Pri letnom reze odstraňujeme všetky konkurenčné výhony zo stredníka, ale aj z hlavných konárov. Jabloň zbavíme aj vzpriamene rastúcich a križujúcich sa výhonkov a výhony, ktoré rastú slabo, skrátime po najnižšiu ružicu listov. Vhodným časom na letný rez je prelom júla a augusta.

rez jablone | jarný strih | letný strih