Rez višní, ako cesta k chutným plodom

Rez višne nie je tak zložitý, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Neviete ako na to? Máme pre vás jednoduchý návod, s ktorým to určite zvládnete!

Višne rastú vo forme nižšieho stromu s malebnou rozložitou korunou, ktorú je potrebné pravidelne ošetrovať správnym rezom. Cieľom rezu je tak, ako aj pri iných ovocných druhoch, zabezpečenie optimálneho presvetlenia koruny a zmladenie rodivého dreva, čo má priamy vplyv na kvalitu plodov. Už mladé stromčeky je potrebné po výsadbe ošetriť výsadbovým rezom, na ktorý nadväzuje výchovný a neskôr udržiavací rez.

Základom je výsadbový rez

Pri výsadbe mladých stromčekov si môžeme zvoliť medzi jarným a jesenným termínom. Či už sa rozhodneme pre jesennú, alebo jarnú výsadbu, k výsadbovému rezu pristupujeme spravidla začiatkom marca, tesne pred pučaním. Výsadbový rez je jednorázovým úkonom, ktorého hlavným cieľom je vytvorenie presvetlenej korunky so silnými kostrovými, teda hlavnými konármi. Pri výbere nových sadeníc si v súčasnosti môžeme vybrať z veľkého množstva zaujímavých odrôd, ktoré sa líšia kvalitou plodov, či odolnosťou voči chorobám i mrazu.

Ako prvé si zvolíme štyri až päť výhonkov, ktoré budú tvoriť základ pre kostrové konáre. Výhonky by mali byť rovnomerne rozložené do všetkých smerov, pričom by mali zvierať so stredníkom ideálne 45-stupňový až 60-stupňový uhol. Stáva sa, že niektoré z výhonkov nerastú vhodne, v takomto prípade môžeme využiť techniku rozpierania alebo vyviazania výhonkov do želanej polohy. Vybrané výhony skrátime približne o polovicu dĺžky, nezabúdame, že najvrchnejšie očko musí smerovať von. Všetky vzpriamene rastúce výhonky je potrebné úplne odstrániť.

Zapestovanie stabilnej korunky

K výchovnému rezu pristupujeme raz ročne do 4 až 5 rokov po výsadbe stromčeka, jeho cieľom je nadviazať na ciele výsadbového rezu, ktorým je v prvom rade zapestovanie stabilnej a správne tvarovanej koruny.

Pri výchovnom reze skrátime ročný prírastok na hlavných konároch približne o polovicu, pričom najvrchnejší púčik musí opäť smerovať von z koruny. Následne úplne odstránime všetky vzpriamene rastúce výhony, ale aj tie, ktoré rastú dovnútra koruny. Nevyhnuntné je tiež odstránenie akýchkoľvek vlkov či výmladkov. Vodorovné výhonky, ktoré smerujú von z koruny neskracujeme.

Udržiavací rez dospelých stromov

Udržiavací rez vykonávame každoročne v letnom období, po zbere úrody. Jeho cieľom je zmladenie rodivého dreva a udržanie presvetlenej koruny stromu. Pri udržiavacom reze najprv odvedieme všetky dlhé holé výhony na nové mladé výhonky, vďaka čomu podnietime tvorbu nového dreva. V prípade, že strom nedisponuje žiadnymi novými výhonkami, všetky holé výhony skrátime na dvojcentimetrový čapík. Všetky výhony, ktoré rastú zo spodnej časti kmeňa, je potrebné odstrániť.