Rez drobného ovocia zvládne každý!

Pri bobuľovinách rozlišujeme dva termíny rezu, prvým termínom je rez po zbere, a tým druhým je rez v zimnom období. Rezom regulujeme nielen samotný vzrast a vitalitu rastlín, no výrazne ním ovplyvňujeme množstvo úrody, a tiež jej kvalitu. Aby ste sa pri reze vyhli zbytočným chybám, pripravili sme pre vás jednoduchý manuál, s ktorým rez bobuľovín bez pochýb zvládnete.

RÍBEZĽA ČIERNA

Cieľom rezu pri čiernych ríbezliach je vytvorenie presvetlenej koruny, ktorá bude môcť bohato rodiť v celom svojom objeme. Ideálnym mesiacom na rez je január, kedy ešte výhonky nie sú narašené. Po vypučaní listov bude môcť energia kra prúdiť už iba do perspektívnych výhonov. Čierna ríbezľa sa vyznačuje pomerne skorým pučaním a oneskorený zimný rez by mohol spôsobiť problémy s hojením rán.

Odstraňujeme konáriky, ktoré sú staršie ako tri toky, čím udržujeme rastlinu stále zdravú a vitálnu, takže nám na stanovisku vydrží pri plnej rodivosti aj niekoľko desiatok rokov. Na čiernej ríbezli by nemali byť výhony staršie, ako 4 roky.

Čierna ríbezľa rodí na najmladších, jednoročných výhonoch, ktoré odlíšime od ostatných častí výhonkov podľa svetlého sfarbenia. Pri reze vyberieme staršie výhony, najmä z vnútornej časti koruny, aby sme dosiahli dobré presvetlenie kra. Tie následne odstraňujeme pri povrchu pôdy. V prípade, že by sme takýto rez nevykonávali pravidelne, časom začne vnútorná časť koruny vysychať vplyvom nedostatku svetla. Odstraňujeme tiež všetky krížiace sa a zahusťujúce výhony.

Vo všeobecnosti platí, že ak sa počas minulej sezóny objavili na ríbezliach, ale tiež aj na egrešoch vošky, pokrútené konce mladých výhonov je dobré pri zimnom reze zakrátiť. Odstránené časti výhonov je nevyhnutné zlikvidovať, môžeme ich napríklad spáliť na vhodnom mieste.

RÍBEZĽA ČERVENÁ A RÍBEZĽA BIELA

Pre červenú a bielu ríbezľu je charakteristické, že rodia na dvojročnom dreve. Ker by mal mať zhruba 12 až 15 výhonov. Ak je ker ríbezle príliš prehustený, pri zimnom reze odstránime všetky prestarnuté, križujúce a zahusťujúce výhony na konárový krúžok. Platí zásada, že najstaršie drevo, ktoré sa na červených a bielych ríbezliach nachádza by malo byť 5 ročné.

Pri letnom reze akéhokoľvek druhu ríbezlí odstraňujeme z krov všetky vyrodené, alebo prestarnuté výhonky, ale aj tie, ktoré sú mechanicky poškodené, či napadnuté voškami. Rez musí byť čistý, pričom využívame rez na konárový krúžok, alebo rez na prevod na vhodný silný výhonok.

EGREŠ

Poznáme množstvo obľúbených odrôd egrešov, ktoré v posledných rokoch trpia následkom napádania americkej múčnatky. V prípade takýchto odrôd, ktoré nie sú voči americkej múčnatke rezistentné, sa odporúča pri zimnom reze zakrátiť konce výhonkov, na ktorých sa huba najčastejšie vyskytuje. Každý výhon môžeme skrátiť zhruba o 5 cm. Po tomto úkone je dobré odstrihnuté časti spáliť. Egreše môžeme pred touto nepríjemnou chorobou, ktorá znehodnocuje úrodu chrániť aj rezom, ktorého cieľom by malo byť dobré presvetlenie koruny.

Pri odrodách, ktoré sú voči americkej múčnatke rezistentné sa snažíme rezom regulovať správne rozložený tvar koruny, odstraňujeme všetky krížiace sa a zahusťujúce výhony.

Či už sa jedná o odrodu rezistentnú, alebo nie, platí, že ker by mal mať maximálne 8 až 10 výhonov, aby sme zaistili správny pestovateľský tvar, dobré presvetlenie kra, ale aj kvalitu úrody. Pri letnom reze odstraňujeme všetky vyrodené, prestarnuté alebo poškodené výhonky.

MALINY A ČERNICE

Výhodou malín a černíc je, že si vystačia s rezom po uplynutí zimných mrazov, ktorým si zabezpečíme vhodný tvar a dobrú úrodu. Černice navyše správnym rezom ochránime pred výskytom nežiadúcich plesní, ktoré znehodnocujú úrodu.

Černice sú charakteristické vysokou vitalitou rastu. Tú môžeme pozorovať na jednoročných výhonoch, ktoré dokážu za jednu sezónu narásť aj o niekoľko metrov. Pri reze odstránime všetky odrodené konáre, takisto aj všetky neperspektívne a poškodené výhony. Na rastline ponechávame maximálne 6 až 8 výhonkov. Postranné výhonky následne skracujeme na 20 až 30 cm, čím dosiahneme dobrú kvalitu úrody. Rez černíc je nevyhnutné vykonávať každoročne.

Pri malinách rozlišujeme dva druhy, a to raz rodiace a remontantné odrody. Jedenkrát rodiace odrody malín sa vyznačujú tým, že v prvom roku vytvoria výhon, ktorý následne v druhom roku zarodí. Po odrodení týchto výhonov pristúpime k ich odstráneniu na úroveň pôdy. Mladé jednoročné výhony skrátime na cca 120 cm. Jeden raz rodiaca je napríklad obľúbená odroda ´Rubín´.

Remontantné odrody rodia už v prvom roku. Pri týchto odrodách je starostlivosť z pohľadu rezu veľmi jednoduchá, pretože si vystačíme s pokosením porastu každú jar. Medzi takéto odrody patria napríklad ´Polka´, ´Poľana´, ´Medea´ alebo ´Pokusa´.